Vertebrália = chrbticová

Pohni telom,
rozum sa pridá...
Silvia & Silvia
Inštruktorky Nordic Walking Nitra
Paličky mi zmenili život

Nadchádzajúce termíny

Naše služby

Nordic Walking

Výuka techniky severskej chôdze  s certifikovanou inštruktorkou podľa metodiky Moderného nordic walkingu (prostredníctvom Slovenskej asociácie Nordic Walkingu)

 • Mini kurz 3 hodinový kurz - pre priemerne zdatných jedincov - odporúčaný na začiatok s Nordic Walkingom ako zoznámenie a praktické ukážky
 • Základný kurz 7 hodinový, podrobnejší výklad, viac praxe a plná prezentácia všetkých techník Nordic Walkingu
 • Dvojhodinovky pre osoby so zdravotným znevýhodnením, dôchodcov a rodičov na materskej dovolenke a všetkých s problémami s chrbticou a správnym držaním tela pri práci, sedení alebo chôdzi.
 • Pravidelné tréningy pre osoby, ktoré už absolvovali mini kurz, ovládajú základy NW a chcú pravidelne trénovať a udržiavať svoje telo zdravé a v pohybe

Poradenstvo pre firmy - BOZP pre chrbticu

Realizácie preventívnych pohybových programov pre spoločnosti.

 • Workshop Jednodňový workshop v trvaní 5 hodín kombinuje teoretické témy s praktickými ukážkami a vyskúšaním účastníkmi workshopu so zameraním na: základy anatómie a fyziológie chrbtice a pohybu, ergonómie pri sedavom zamestnaní, prierez možných prístupov v prevencii ochorení chrbtice (napr. škola chrbta, strečing, SPS, masáž, relaxácia, kyneziotape), pohybové prestávky na pracovisku, kompenzácia sedavého zamestnania mimo pracoviska a iné.
 • Preventika V rámci tohto podprogramu ide o samotnú realizáciu navrhnutého preventívneho pohybového programu v priestoroch firmy v pravidelných intervaloch (napr. niekoľko-krát do týždňa s dohodnutým počtom hodín). Vo vyčlenenej pohybovej miestnosti sa realizujú individuálne alebo skupinové cvičenia, masáž, kyneziotape, relaxácia a pod.
 • Go Walk Tento podprogram je zameraný na aktívnu prevenciu prostredníctvom severskej chôdze (Nordic Walking). Tento podprogram je možné realizovať formou jednorazových kurzov podľa medzinárodných štandardov v trvaní 3 alebo 7 hodín, alebo formou pravidelných tréningov v trvaní 1-2 hodiny v blízkosti firmy.

Silvia Sórádová

Vertebrália, alebo čo ma k nej doviedlo

Povolaním som fyzioterapeut a špeciálny pedagóg – somatopéd, teda pedagóg pre telesne a zdravotne postihnutých. V minulosti som učila malé deti na Základnej škole, neskôr som pracovala ako odborná referentka v regionálnej samospráve. Pri sedavom zamestnaní a pribúdajúcim vekom som si čoraz naliehavejšie uvedomovala,  že sa mi zhoršuje zdravotný stav a musím s tým niečo robiť. Teória je jedna vec, ale prax je celkom iná…
V detstve  som sa síce venovala gymnastike, atletike, plávaniu a v mladosti hlavne hádzanej, ale po založení rodiny som sa žiadnemu športu nevenovala, hoci ma môj manžel – bežec často prehováral. Zlom nastal, keď ma moja priateľka Veronika priviedla na lekciu nordic walkingu v Nitre. Pre mňa to bola láska na prvý pohľad. Našla som aktivitu, pri ktorej som fyzicky aj psychicky kompenzovala svoje sedavé zamestnanie a bola ako uliata mojej náture. Užívam si veľkú radosť z pohybu a prírody, akú som nepoznala. Prišlo mi prirodzené, aby som svoj objav zdieľala s mojimi kolegyňami, priateľmi a známymi. V tom ma napadlo, že by bolo skvelé vytvoriť komplexnejší pohybový preventívny a kompenzačný program pre ľudí, ktorí majú sedavé zamestnanie.
Tak som si začala modelovať svoje podnikanie postavené na preventívnej starostlivosti o „sedákov“ a vznikol koncept VERTEBRÁLIE, čo voľne preložené znamená „chrbticová, súvisiaca s chrbticou“ , lebo latinské slovo vertebra znamená stavec.

Trvalo mi dosť dlho, kým som prekonala svoj strach zo zmeny  zabehnutého života, ale vo svojom vnútri som cítila nenaplnenú lásku k medicíne a rehabilitácii a povedala som si, že človek by sa nemal báť plniť si svoje sny, alebo sa o to aspoň pokúsiť.
Úprimne dúfam, že svojou prácou aspoň trocha zlepším telesný stav sediacich zamestnancov, alebo dosiahnem aspoň, aby sa nezhoršoval a hlavne, aby za svoju pohodu boli ľudia ochotní prevziať zodpovednosť.

Koncept VERTEBRÁLIA

Zdravie je prvoradé. Prečo si ho neuchovať v dnešnej uponáhľanej dobe?!

VERTEBRÁLIA je koncept postavený na niekoľkých pilieroch preventívnej starostlivosti o prevažne sediacich zamestnancov. Familiárne ho voláme „BOZP pre chrbticu“, lebo skutočne sa snaží o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, teda hlavne o zdravie chrbtice, lebo tá je základ!

I. Pilier príprava na mieru šitých preventívnych pohybových programov pre firmy, vrátane osvety, organizovanie seminárov a workshopov o tom, ako v zdraví prežiť sedavé zamestnanie v kancelárii.
II. Pilier realizácia navrhnutého preventívneho programu vo firme so zriadením pohybovej miestnosti a dochádzaním do firmy v dohodnutých časových intervaloch. Cieľom je naučiť ľudí kompenzačné cvičenia a aktivity.
III. Pilier Moderný Nordic Walking (severská chôdza), ktorá je skvelou ozdravno- pohybovou aktivitou bez vekového a zdravotného obmedzenia.

Aktuality a články

Čo-to o cvikoch na chrbát...

Čo-to o cvikoch na chrbát...

Rozhovor pre portál imunita.online Zaujímavé a užitočné informácie o cvikoch na chrbát, ale i o zdravej chrbtici, nám v rozhovore…
Ako to začalo...

Ako to začalo...

… skoro ako v klasickej rozprávke, kde sa dej vyvíja vždy tým najlepším smerom. Ale nemám na mysli Dobšinského rozprávku, ale…
DOBRÝ DEŇ!

DOBRÝ DEŇ!

Aké jednoduché želanie. Však? Počujeme ho denne aj niekoľko-krát. Je v ňom obsiahnuté to najzákladnejšie prianie každého z nás a to: mať DOBRÝ…
Nordic Walking s Tiinou Arrankoski

Nordic Walking s Tiinou Arrankoski

Nordic walking nie je len o kurzoch a tréningoch s klientami, ale je aj o sústavnom učení sa, zdokonaľovaní techniky, výmene skúseností. Slovenská asociácia…

VERTEBRÁLIA je koncept postavený na niekoľkých pilieroch preventívnej starostlivosti o prevažne sediacich zamestnancov. Familiárne ho voláme „BOZP pre chrbticu“, lebo skutočne sa snaží o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, teda hlavne o zdravie chrbtice, lebo tá je základ!

Kontaktné informácie

 • Adresa Mgr. Silvia Sórádová – VERTEBRÁLIA, Fábryho 147/21, 951 01 Štitáre, IČO: 32355181,
  DIČ: 1047304852, Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okr. úradu NR od: 1.11.2019Číslo živnostenského registra: 405 - 3781
 • Kontakt: +421 910 321705
 • Email: silvia@vertebralia.sk